Elevmateriell

 • Arbeidsmiljø Grunnkurs basismodul (E-bok)

  Selges ikke til privatpersoner
  kr 205 Kjøp
 • Arbeidsmiljø Grunnkurs temamodul (E-bok)

  Selges ikke til privatpersoner
  kr 305 Kjøp
 • Nyhet

  E-kurs “Sikkerhet Ansvar Kontroll”, modul 1

  Ta kontakt med oss slik at vi kan sette opp en tilgang for din bedrift.

  E-kurset er basert på læreboken «Innføring i krav til Sikkerhet Ansvar Kontroll av arbeidsutstyr»
  og følger opplæringsplanen for modul 1.

  Gjelder grunnopplæring i bruk av arbeidsutstyr for kraner, trucker,
  og masseforflytningsmaskiner. Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter ligger til grunn.

  Finnes både på norsk og engelsk.

   

  Selges ikke til privatpersoner
  kr 450kr 500 Velg alternativ
 • Nyhet

  E-kurs “Sikker bruk av personløfter”

  Ta kontakt med oss slik at vi kan sette opp en tilgang for din bedrift.

  E-kurset er basert på læreboken «Sikker bruk av personløfter”  og følger opplæringsplaner utarbeidet av personløfterforeningen og faggruppe i NOORSI.

  E-kurset gjelder opplæring av personløfterførere. Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter ligger til grunn.

  Finnes både på norsk og engelsk.

   

  Selges ikke til privatpersoner
  kr 600 Velg alternativ
 • Nyhet

  “Fallsikring – Sikkert arbeid i høyden” (E-bok)

  kr 250 Kjøp
 • Ny utgave

  “Sikkerhet ansvar kontroll” (E-bok)

  Innføring i krav til sikkerhet, ansvar, kontroll av arbeidsutstyr (modul 1.1)

  kr 245 Kjøp
 • Ny utgave

  “Trucker + Truck-kjøring” utg. 46 (E-bok)

  Lærebok for truck under 10 tonn

  NB! Den engelske truckboken inneholder ikke modul 1.1

  kr 287 Kjøp
 • “Palletrucker og ledestablere” (E-bok)

  Lærebok for palletruckførere klasse T1

  kr 215 Kjøp
 • Engelsk

  “Trucker + Truck-kjøring” Engelsk (E-bok)

  Lærebok for truck under 10 tonn

  NB! Den engelske truckboken inneholder ikke modul 1.1

  kr 360 Kjøp
 • “Teleskoptruck klasse C1 og C2” (E-bok)

  Tilleggsopplæring for truckklassene C1 og C2 med løftekapasitet til og med 10 tonn

  kr 227 Kjøp
 • “Kraner + Kranføring” (E-bok)

  kr 335 Kjøp
 • Ny utgave

  “Sikkerhet ansvar kontroll”, Engelsk utgave (E-bok)

  Innføring i krav til sikkerhet, ansvar, kontroll av arbeidsutstyr (modul 1.1). Engelsk utgave

  kr 220 Kjøp
 • “Kranføring stropping/signalgiving” (E-bok)

  Lærebok for innføring i kranfaget G11, G4, G8. Dekker også grunnopplæring (modul 1.1).

  kr 423 Kjøp
 • “Løfteredskap – G11” (E-bok)

  Lærebok for anhukere, signalgivere og arbeidere innen stropping.

  kr 255 Kjøp
 • “Bro- og Traverskran G4” (E-bok)

  Lærebok for opplæring av traverskranførere

  kr 253 Kjøp
 • “Lastebilkran G8” (E-bok)

  kr 253 Kjøp
 • “Sikker bruk av personløfter” (E-bok)

  Lærebok for opplæring av personløfterførere

  kr 245 Kjøp
 • “Maskiner + Maskinkjøring” utg. 9 (E-bok)

  Selges ikke til privatpersoner
  kr 329 Kjøp
 • Stortrucker + Kjøring (E-bok)

  Lærebok for truck over 10 tonn

  kr 269 Kjøp
 • “Stillasbyggerkurs 2-5 meter med fallsikring” (E-bok)

  Lærebok for bygging og vedlikehold av systemstillas i standard oppstilling.

  kr 237 Kjøp
 • “Stillasbyggerkurs 5-9 meter med fallsikring” Engelsk (E-bok)

  Boken dekker 15 timers teoretisk opplæring innen stillasbygging opp til 9 meter i standard oppstilling. Norsk og engelsk utgave.

  kr 275 Kjøp
 • “Stillasbyggerkurs 5-9 meter med fallsikring” (E-bok)

  Boken dekker 15 timers teoretisk opplæring innen stillasbygging opp til 9 meter i standard oppstilling. Norsk og engelsk utgave.

  kr 282 Kjøp