Elevmateriell

 • Arbeidsmiljø Grunnkurs basismodul (E-bok)

  Selges ikke til privatpersoner
  kr 200 Kjøp
 • Arbeidsmiljø Grunnkurs temamodul (E-bok)

  Selges ikke til privatpersoner
  kr 300 Kjøp
 • Nyhet

  E-kurs «Sikkerhet Ansvar Kontroll», modul 1

  Ta kontakt med oss slik at vi kan sette opp en tilgang for din bedrift.

  E-kurset er basert på læreboken «Innføring i krav til Sikkerhet Ansvar Kontroll av arbeidsutstyr»
  og følger opplæringsplanen for modul 1.

  Gjelder grunnopplæring i bruk av arbeidsutstyr for kraner, trucker,
  og masseforflytningsmaskiner. Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter ligger til grunn.

  Finnes både på norsk og engelsk.

   

  Selges ikke til privatpersoner
  kr 450kr 500 Velg alternativ
 • Nyhet

  E-kurs «Sikker bruk av personløfter»

  Ta kontakt med oss slik at vi kan sette opp en tilgang for din bedrift.

  E-kurset er basert på læreboken «Sikker bruk av personløfter»  og følger opplæringsplaner utarbeidet av personløfterforeningen og faggruppe i NOORSI.

  E-kurset gjelder opplæring av personløfterførere. Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter ligger til grunn.

  Finnes både på norsk og engelsk.

   

  Selges ikke til privatpersoner
  kr 900 Velg alternativ
 • Nyhet

  «Fallsikring – Sikkert arbeid i høyden» (E-bok)

  kr 244 Kjøp
 • Ny utgave

  «Sikkerhet ansvar kontroll» (E-bok)

  Innføring i krav til sikkerhet, ansvar, kontroll av arbeidsutstyr (modul 1.1)

  kr 240 Kjøp
 • Ny utgave

  «Trucker + Truck-kjøring» utg. 46 (E-bok)

  Lærebok for truck under 10 tonn

  NB! Den engelske truckboken inneholder ikke modul 1.1

  kr 281 Kjøp
 • «Palletrucker og ledestablere» (E-bok)

  Lærebok for palletruckførere klasse T1

  kr 210 Kjøp
 • Engelsk

  «Trucker + Truck-kjøring» Engelsk (E-bok)

  Lærebok for truck under 10 tonn

  NB! Den engelske truckboken inneholder ikke modul 1.1

  kr 355 Kjøp
 • «Teleskoptruck klasse C1 og C2» (E-bok)

  Tilleggsopplæring for truckklassene C1 og C2 med løftekapasitet til og med 10 tonn

  kr 221 Kjøp
 • «Kraner + Kranføring» (E-bok)

  kr 326 Kjøp
 • Ny utgave

  «Sikkerhet ansvar kontroll», Engelsk utgave (E-bok)

  Innføring i krav til sikkerhet, ansvar, kontroll av arbeidsutstyr (modul 1.1). Engelsk utgave

  kr 214 Kjøp
 • «Kranføring stropping/signalgiving» (E-bok)

  Lærebok for innføring i kranfaget G11, G4, G8. Dekker også grunnopplæring (modul 1.1).

  kr 417 Kjøp
 • «Løfteredskap – G11» (E-bok)

  Lærebok for anhukere, signalgivere og arbeidere innen stropping.

  kr 248 Kjøp
 • «Bro- og Traverskran G4» (E-bok)

  Lærebok for opplæring av traverskranførere

  kr 248 Kjøp
 • «Lastebilkran G8» (E-bok)

  kr 248 Kjøp
 • «Sikker bruk av personløfter» (E-bok)

  Lærebok for opplæring av personløfterførere

  kr 240 Kjøp
 • «Maskiner + Maskinkjøring» utg. 9 (E-bok)

  Selges ikke til privatpersoner
  kr 323 Kjøp
 • Stortrucker + Kjøring (E-bok)

  Lærebok for truck over 10 tonn

  kr 263 Kjøp
 • «Stillasbyggerkurs 2-5 meter med fallsikring» (E-bok)

  Lærebok for bygging og vedlikehold av systemstillas i standard oppstilling.

  kr 231 Kjøp
 • «Stillasbyggerkurs 5-9 meter med fallsikring» (E-bok)

  Boken dekker 15 timers teoretisk opplæring innen stillasbygging opp til 9 meter i standard oppstilling. Norsk og engelsk utgave.

  kr 278 Kjøp