Personvernerklæring

1. Om Angerman AS

Angerman AS, organisasjonsnummer: NO 981 934 318 er et norsk selskap registrert i Brønnøysundregistrene. Angerman AS er en del av en større gruppering. Grupperingen er samlet under et morselskap, Bodoni Gruppen. Samlet fremstår Bodoni Gruppen som en robust mediebedrift, og er blant de største i mediebransjen i Norge. Bodoni Gruppen har en bred verdikjede og leverer forlagstjenester, kommunikasjonstjenester, web og elektroniske tjenester, samt design- og reklamebyråtjenester. I tillegg har Bodoni Vestlandets største trykkeri.

Det er etablert egne behandlingsansvarligavtaler og databehandleravtale mellom selskapene i Bodoni Gruppen som regulerer hvilken type informasjon selskapene i gruppen har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Når du bruker nettstedet vårt, www.instruktørportalen.no og www.angerman.no, samler vi inn, bruker og behandler personopplysninger. Det er viktig for oss å verne disse personopplysningene og behandle opplysningene fortrolig.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler personopplysninger, hva slags personopplysninger disse behandlingsaktivitetene innebærer samt hvilket formål og rettslig grunnlag disse aktivitetene har. Vi forklarer også når og hvorfor personopplysninger utleveres til en tredjepart. Vi informerer deg også om de rettighetene du har i forbindelse med behandling og eventuell overføring av dine personopplysninger.

2. Erklæring om generell innsamling, bruk og behandling

Når du bruker tjenester fra Angerman AS, gir du oss tilgang til dine opplysninger. Vår personvernerklæring gjelder innsamling, bruk og behandling av personopplysninger. Vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger når du bruker våre tjenester som kunde eller er en potensiell kunde hos oss. Dette omfatter når du bruker nettstedene våre, www.instruktørportalen.no og www.angerman.no, bestiller, kjøper tjenester, eller når du kommuniserer med oss via telefon, e-post, sosiale medier eller lignende.

Angerman AS ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger etter denne personvernerklæringen. Der hvor det daglige ansvaret er delegert vil det framkomme i punktene nedenfor. Angerman AS er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten for å overholde personvernlovgivningen.

Vår adresse og kontaktinformasjon finner du nederst i denne personvernerklæringen.

3. Personopplysninger som behandles

Personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og utleverer personopplysninger når du bruker vår tjeneste og har kontakt med oss på måter som beskrevet nedenfor. Den forklarer databehandlingsaktivitetene våre, hvilket formål de har, hva slags personopplysninger disse aktivitetene innebærer, og hvilket rettslig grunnlag de har.

Det vi har av data om deg er det du selv oppgir, eller er blitt oppgitt gjennom å være i kontakt med oss. Opplysningene lagres i våre databaser for å kunne levere den tjenesten eller varen du har bestilt, samt for å forebygge svindel.

Vi behandler opplysninger om personer vi mottar henvendelser og bestillinger fra, for å kunne levere våre varer og tjenester. Når du bestiller en eller flere varer, eller andre produkter eller tjenester fra Angerman, blir du bedt om å gi informasjon som navn, telefonnummer, e-postadresse, arbeidsted og adresse.

Hvis du bestiller eller endrer en bestilling eller tjeneste som er påstartet, vil vi behandle ovennevnte personopplysninger som vi har samlet inn fra deg. Vi vil bruke navn, telefonnummer, arbeidsted, fakturaadresse, samt epostadresse som kontaktinformasjon til å holde deg informert om bestilling/ene og tjenestene dine. Dette omfatter å sende deg påminnelser, nyhetsbrev, informasjon på e-posten din, f.eks. blir det gitt informasjon om endret levering, og varsling om eventuelle uforutsette hendelser.

Når du bestiller hos oss, omfatter det i noen tilfeller tjenester fra tredjeparter, og vi vil gi navn, kontaktopplysninger og annen relevant informasjon til slike tredjeparter hvis det er nødvendig. Formålet med disse behandlingsaktivitetene er å gi deg de produktene og tjenestene du har bestilt av oss. Hvis bedriften senere vil behandle opplysningene med andre formål, vil vi informere om de nye formålene.

Du må også oppgi epostadresse i tillegg til andre personopplysninger for å kunne bestiller varer og tjenester. Disse opplysningene, særlig navn, adresse, e-postadresse og arbeidsted, kan bli utlevert til våre levererandører, som f.eks. ved utsending av inkassosaker.  For å kunne motta betaling for bestilt vare/er og tjeneste/er. Hvis du ber om å få refundert betalingen, blir disse opplysningene også behandlet.

Informasjonen du har gitt for å foreta en tjeneste eller bestilling og administrere virksomheten, lagres i inntil ti år til vi ikke lenger trenger den (se pkt. 6) for å sikre og trygge Angeman AS.

For å oppfylle våre lovfestede forpliktelser kan vi utlevere opplysninger til for eksempel politiet. Det kan f.eks. være opplysninger om navn, adresse, epostadresse, arbeidsted.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i dette punktet er din godkjenning av våre brukervilkår når du bestiller fra oss og våre berettigede interesser i å drive virksomheten vår, eller dersom det er nødvendig for å oppfylle våre lovfestede forpliktelser.

3.1 Personopplysninger ved brukerprofil.

Når du oppretter og verifiserer en brukerprofil på www.angerman.no eller www.instruktørportalen.no  gir du Angerman AS samtykke til innhenting, lagring og behandling av en del personopplysninger. Disse opplysningene er beskrevet i vår personvernerklæring, og inngår som del av våre vilkår, du må gi samtykke ved opprettelse av brukerprofil for å kunne bli bruker.

Angerman AS benytter bare disse opplysningene for å kunne gi deg tilgang til å handle i vår nettbutikk www.angerman.no, eller levere deg abonnementstjenester i www.instruktørportalen.no. Angerman AS gir ingen av dine opplysninger videre til andre.

Det er frivillig å opprette brukerprofil på www.angerman.no eller på www.instruktørportalen.no , og verifisering av din brukerprofil er å anse som et samtykke til at Angerman AS får tilgang til dine oppgitte opplysninger.

Som registrert på enten www.angerman.no eller på www.instruktørportalen.no  har du full rett til å kreve retting og sletting av opplysninger om deg selv. Eksempelvis vil dette kunne gjelde opplysninger som er uriktige og/eller ufullstendige, eller opplysninger Angerman AS ikke har behandlingsgrunnlag til å behandle.

Dine personopplysninger blir håndtert av Angerman AS inntil du selv velger å aktivt avslutte ditt abonnement på www.instruktørportalen.no  og/eller du ber om at din profil på www.angerman.no blir slettet. Informasjonen du har gitt for å foreta en tjeneste, bestilling eller kunne administrere virksomheten, lagres i inntil ti år til vi ikke lenger trenger den (se pkt. 6) for å sikre og trygge Angerman AS.

Vi utarbeider også statistikk og rapporter ved å analysere opplysningene du har gitt oss, f.eks. navn, kontaktopplysninger og adresser. Formålet er å kontinuerlig forbedre våre tjenester og kundebehandling, samt gi deg den beste opplevelse ved å benytte våre tjenester.

Hvis vi oppdager feil i systemene våre, vil vi treffe nødvendig tiltak. Dette kan omfatte behandling av personopplysninger.

For å oppfylle våre lovfestede forpliktelser kan vi utlevere opplysninger til for eksempel politiet. Det kan f.eks. være opplysninger om navn, adresse, epostadresse, arbeidsted.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i dette punktet er din godkjenning av våre brukervilkår og samtykke ved registrering, når du bestiller fra oss og er våre berettigede interesser i å drive virksomheten vår, eller dersom det er nødvendig for å oppfylle våre lovfestede forpliktelser.

3.2 Personopplysninger brukervilkår og registrering

Når du bruker tjenester fra Angerman AS, gir du oss tilgang til dine opplysninger. Angerman AS samler inn og bruker informasjon om besøkende og medlemmer på www.instruktørportalen.no og www.angerman.no . Dette bør være viktig for deg – derfor håper vi at du tar deg tid til å sikre at dine personopplysninger som legges inn er korrektur og ikke mangelfulle. Har du konto fra tidligere anbefaler vi at du gjennomgår dine personopplysninger.

Du kan benytte Angerman As sine interaktive tjenester på ulike måter. Nedenfor vil vi redegjøre for vår behandling av personopplysninger ved bruk av tjenesten www.instruktørportalen og www.angerman.no sin nettbutikk.

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Eksempelvis navn, bosted, telefonnummer, e-post og IP-adresse. Det kan også være en kombinasjon av de nevnte som gjør det mulig å spore hvilken person det dreier seg om.

Det vi har av data om deg er det du selv oppgir ved opprettelse av profil på www.instruktørportalen.no  eller gjennom å handle i vår nettbutikk www.angerman.no. Opplysningene lagres i våre databaser for å kunne levere den tjenesten eller varen du har bestilt, samt for å forebygge svindel.

Følgende informasjon hentes inn:

www.instruktørportalen.no

Navn – Obligatorisk

E-postadresse – obligatorisk

Telefon – obligatorisk

Firmanavn – obligatorisk

IP-adresse – Obligatorisk

Cookies/Informasjonskapsel – Obligatorisk

Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinnstillinger gjennom Google Analytics. Angerman AS sin ID hos Google Analytics er UA-27030906-1. Informasjon fra Google Analytics er avidentifisert. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

www.angerman.no

Navn – Obligatorisk

E-post – Obligatorisk

Faktura adresse – Obligatorisk

Leverings adresse – Obligatorisk

E-post nyhetsbrev – Valgfritt

Det er frivillig for de som besøker våre nettsider å oppgi personopplysninger i tilknytning til tjenester som å motta nyhetsbrev. Deling av artikler er gjerne forbundet med deling på andre sosiale medier. Angerman AS lagrer ikke slike delinger på våre servere.

Når det opprettes en brukerprofil på www.instruktørportalen.no  må det legges igjen en gyldig epost. Denne må være knyttet til medlemmet/deg. Eposten benyttes til verifisering av ditt medlemskap, hente inn samtykke, samt til utsendelse av nytt passord hvis du ber om det. Du må selv påse at epost knyttet til din brukerprofil er gyldig, og at du har anledning til å administrere den. Ingen er pålagt å oppgi epost synlig i egen brukerprofil. I tillegg til epost samler Angerman AS inn IP-adresse når brukerprofil opprettes. IP-adresse blir registrert ved hver innlogging på brukerprofilen. Medlemskap på www.instruktørportalen.no  er avhengig av informasjonskapsler (cookies). Dette er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. I tillegg ber Angerman AS alle medlemmer om å oppgi navn firmanavn og telefonnummer. Ingen av opplysningene som blir lagt igjen på www.instruktørportalen.no eller www.angerman.no vår nettbutikk, deler Angerman AS med andre.

Vi utarbeider også statistikk og rapporter ved å analysere opplysningene du har gitt oss, f.eks. navn, kontaktopplysninger og adresser. Formålet er å kontinuerlig forbedre våre tjenester og kundebehandling, samt gi deg den beste opplevelse ved å benytte våre tjenester.

Informasjonen du har gitt for å foreta en tjeneste, bestilling eller kunne administrere virksomheten, lagres i inntil ti år til vi ikke lenger trenger den (se pkt. 6) for å sikre og trygge Angerman AS.

Hvis vi oppdager feil i systemene våre, vil vi treffe nødvendig tiltak. Dette kan omfatte behandling av personopplysninger.

For å oppfylle våre lovfestede forpliktelser kan vi utlevere opplysninger til for eksempel politiet. Det kan f.eks. være opplysninger om navn, adresse, epostadresse, arbeidsted.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i dette punktet er din godkjenning av våre brukervilkår og samtykke ved registrering og er våre berettigede interesser i å drive virksomheten vår, eller dersom det er nødvendig for å oppfylle våre lovfestede forpliktelser.

3.3 Personopplysninger ved informasjonskapsler og nettbruk.

For å kunne lage en brukervennlig nettside er det avgjørende å se på besøkende og medlemmers bruksmønster. Denne informasjonen får vi gjennom Google Analytics. Det benyttes da informasjonskapsler/cookies (tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens maskin). Disse registrerer IP-adresse, samt bevegelser den besøkende gjøre på nettsiden. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Dette er informasjon som ikke lagres på Angerman AS sine servere, men på Google Analytics servere.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Angerman AS bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google.

Vi utarbeider også statistikk og rapporter ved å analysere opplysningene du har gitt oss, f.eks. navn, kontaktopplysninger og adresser. Formålet er å kontinuerlig forbedre våre tjenester og kundebehandling, samt gi deg den beste opplevelse ved å benytte våre tjenester.

Informasjonen du har gitt for å foreta en tjeneste, bestilling eller kunne administrere virksomheten, lagres i inntil ti år til vi ikke lenger trenger den (se pkt. 6) for å sikre og trygge Angerman AS.

Hvis vi oppdager feil i systemene våre, vil vi treffe nødvendig tiltak. Dette kan omfatte behandling av personopplysninger.

For å oppfylle våre lovfestede forpliktelser kan vi utlevere opplysninger til for eksempel politiet. Det kan f.eks. være opplysninger om navn, adresse, epostadresse, arbeidsted.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i dette punktet er din godkjenning av våre brukervilkår og samtykke ved registrering, og er våre berettigede interesser i å drive virksomheten vår, eller dersom det er nødvendig for å oppfylle våre lovfestede forpliktelser.

3.4 Hvordan sikrer vi opplysningene

Ved innlogging blir passord saltet og hashet før lagring. Hashing betyr at passordet kjøres gjennom en «en-veis-funksjon». Når medlemmet oppgir passordet sitt på www.instruktørportalen.no og www.angerman.no , kjører vi den samme funksjonen og ser om hash-verdien matcher den som er lagret i databasen. Gjør den det, slipper medlemmet inn. Funksjonen kan imidlertid ikke kjøres andre vei for å finne hva passordet er – har medlemmet glemt passordet, må det derfor opprettes et nytt.

4. Personopplysninger levert til andre.

Angerman selger aldri personopplysninger til andre selskaper som har formål å bruke opplysningene til markedsføring. Opplysningene blir kun delt med databehandlere, offentlige myndigheter eller tredjepart når punktene under treffer.

  1. Når en del eller hele bestillingen omfatter tjenester og leveranser som leveres av en tredjepart.
  2. Leverandører som utfører transport og forsendelser av varer, oppdrag eller tjenester som er gitt etter våre instrukser og som databehandler, en tredjepart.
  3. Og etter lovgivning eller rettskraftig vedtak fra offentlige myndigheter.

Angerman AS kan også dele data med konsernselskaper for forskjellige formål, f.eks. for å forbedre vår tjeneste eller for systemadministrasjon og statistikk.

Om du ikke ønsker å dele dine personopplysninger med Angerman, kan ikke vi levere tjenestene du ønsker eller ber om, eller informere deg om andre varer, produkter og tjenester vi kan tilby. Det er helt frivillig å dele opplysningene dine med oss.

Informasjonen du har gitt for å foreta en tjeneste eller bestilling og kunne administrere virksomheten, lagres i inntil ti år til vi ikke lenger trenger den (se pkt. 6) for å sikre og trygge Angerman AS.

For å oppfylle våre lovfestede forpliktelser kan vi utlevere opplysninger til for eksempel politiet. Det kan f.eks. være opplysninger om navn, adresse, epostadresse, arbeidsted.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysninger som beskrevet i dette avsnittet er din godkjenning av våre brukervilkår og våre berettigede interesser for å drive virksomheten vår.

5. Dine mest sentrale rettigheter

Du har rett på å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og hvordan disse opplysningene blir behandlet jf. bestemmelsen i personopplysningslovens § 18.

Du har rett til å be om innsyn ved å kreve tilgang til personopplysninger om deg i et maskinlesbart format, du må selv gi samtykke til behandling av dine personopplysninger og kan trekke samtykke når som helst.

Du har rett til å bli slettet, glemt, informert, korrigere informasjon og begrense behandling av dine personopplysninger. Du kan protestere mot behandling, som inkluderer direkte markedsføring.  Du har rett til å klage til datatilsynet.

Du har retten til å bli informert ved datainnbrudd som kan får konsekvenser for dine private opplysninger. Din rett som privatperson, er å bli informert om dette innen 72 timer etter at innbruddet ble oppdaget.

Dine henvendelser om behandling av personopplysninger og anmodning om innsyn kan rettes til kontaktpunktet angitt nederst på siden.

6. Sletting av personopplysninger

Vi sletter personopplysninger når vi blir kjent med at personen ikke lenger er relevant for våre behov. Vi kan likevel lagre opplysningene for en lengre periode hvis vi mener det kan bli nødvendig med dokumentasjon, kontakt med personen eller personens arbeidsgiver. Det kan gjelde for eksempel spørsmål om rettigheter eller forpliktelser i avtale-, offentligrettslige eller andre forhold.

7. Personopplysninger overført til andre land.

Angerman AS gir ikke fra seg personopplysninger til et tredjeland uten vern og tilstrekkelige garantier, ta kontakt med oss hvis du lurer på noen om land utenfor EØS, kontaktinformasjon nederst på siden.

8. Brukervilkår

Angerman AS forbeholder seg retten til enhver tid å kunne endre brukervilkårene, vi vil vise en melding på denne nettsiden i en periode når det er gjort endring.

9. Kontaktinformasjon Angerman AS

Du kan kontakt oss på personvern@angerman.no om du vil klage på denne personvernerklæring eller andre personvernopplysninger tilknyttet din personlige informasjon. Du kan sende brev pr. post eller besøke oss personlig.