E-kurs «Sikker bruk av personløfter»

kr 900

Ta kontakt med oss slik at vi kan sette opp en tilgang for din bedrift.

E-kurset er basert på læreboken «Sikker bruk av personløfter»  og følger opplæringsplaner for personløfterforeningen og faggruppe i NOORSI.

E-kurset gjelder opplæring av personløfterførere. Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter ligger til grunn.