E-kurs «Sikkerhet Ansvar Kontroll», modul 1

kr 450

Ta kontakt med oss slik at vi kan etablere en organisasjon for din bedrift.

E-kurset er basert på læreboken «Innføring i krav til Sikkerhet Ansvar Kontroll av arbeidsutstyr»
og følger opplæringsplanen for modul 1.

Gjelder grunnopplæring i bruk av arbeidsutstyr for kraner, trucker,
og masseforflytningsmaskiner. Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter ligger til grunn.