Salgsbetingelser for privatpersoner

Bestilling kan skje pr. telefon, e-post eller nettbutikk

Bestilte varer sendes samme dag, ved bestilling før kl 1330.

Betaling kan kun gjennomføres med kredittkort eller debetkort. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Frakt tilkommer etter Posten/Bring sine standardsatser, vekt og volum blir automatisk regnet ut og kan sees på sluttsum i ordren.

Ved angrerett og reklamasjon følger Angerman AS norsk lov. Her kan du lese mer om standardbetingelser for forbrukerkjøp over internett. Her kan du laste ned angrerettskjema.

Konfliktløsning: Klager rettes til Angerman AS innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

www.forbrukerradet.no eller TLF: 23 400 500.

Force Majeure:
Ved ekstraordinære hendelser som ligger utenfor partenes kontroll og som vanskeliggjør oppfyllelse av avtalen, og som etter de vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som «force majeure», skal den andre part varsles uten ugrunnet opphold, og forpliktelsene suspenderes. Som «force majeure» skal regnes all ytre og indre hendelser som leverandøren ikke har innflytelse over.

Vi gjør oppmerksom på at teoriprøver til sluttprøver kun selges til sertifiserte bedrifter og/eller sertifiserte instruktører godkjent av et sertifiseringsorgan i ordningen «Sertifisert sikkerhetsopplæring».